User Tools

Site Tools


09290-astralium-imperator-la-gi

Astralium imperator
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Turbininae
Chi (genus) Astralium
Loài (species) A. imperator
Danh pháp hai phần
Astralium imperator

Astralium imperator là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae, họ ốc xà cừ.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Astralium imperator . World Register of Marine Species, truy cập 20 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Astralium imperator tại Wikispecies
09290-astralium-imperator-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)