User Tools

Site Tools


09291-haplocochlias-swifti-la-gi

Haplocochlias swifti
Haplocochlias swifit 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Skeneinae
Chi (genus) Haplocochlias
Loài (species) H. swifti
Danh pháp hai phần
Haplocochlias swifti
Vanatta, 1913

Haplocochlias swifti là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Haplocochlias swifti Vanatta, 1913. World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Haplocochlias swifti tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Haplocochlias swifti tại Wikimedia Commons

09291-haplocochlias-swifti-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)