User Tools

Site Tools


09301-anatoma-flemingi-la-gi

Anatoma flemingi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Scissurelloidea
Họ (familia) Scissurellidae
Chi (genus) Thieleella
Loài (species) A. flemingi
Danh pháp hai phần
Anatoma flemingi
(B.A. Marshall, 2002)
Danh pháp đồng nghĩa[1]
  • Thieleella flemingi B.A. Marshall, 2002

Anatoma flemingi là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Scissurellidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ a ă Thieleella flemingi Marshall, 2002. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Anatoma flemingi tại Wikispecies
09301-anatoma-flemingi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)