User Tools

Site Tools


09304-pseudotalopia-la-gi

Pseudotalopia
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Chi (genus) Pseudotalopia
Habe, 1961
Loài điển hình
Pseudotalopia sakuraii Habe, 1961

Pseudotalopia là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Các loài trong chi Pseudotalopia gồm có:

  • Pseudotalopia fernandrikae Vilvens, 2005[2]
  1. ^ Pseudotalopia Habe, 1961. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  2. ^ Pseudotalopia fernandrikae Vilvens, 2005. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
09304-pseudotalopia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)