User Tools

Site Tools


09305-cantharidus-festivus-la-gi

Cantharidus festivus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Chi (genus) Micrelenchus
Loài (species) C. festivus
Danh pháp hai phần
Cantharidus festivus
(B. A. Marshall, 1998)
Danh pháp đồng nghĩa[2]
  • Micrelenchus festivus Marshall, 1998 [1]

Cantharidus festivus là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Marshall, B.A. 1998: The New Zealand Recent species of Cantharidus Montfort, 1810 and Micrelenchus Finlay, 1926 (Mollusca: Gastropoda: Trochidae). Molluscan Research 19: 107-156 (p.133)
  2. ^ a ă Micrelenchus festivus Marshall, 1998. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Cantharidus festivus tại Wikispecies
09305-cantharidus-festivus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)