User Tools

Site Tools


09306-clelandella-azorica-la-gi

Clelandella azorica
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Chi (genus) Clelandella
Loài (species) C. azorica
Danh pháp hai phần
Clelandella azorica
Gofas, 2005

Clelandella azorica là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Clelandella azorica Gofas, 2005. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Clelandella azorica tại Wikispecies
09306-clelandella-azorica-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)