User Tools

Site Tools


09308-lunella-jungi-la-gi

Lunella jungi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Turbininae
Chi (genus) Turbo
Loài (species) L. jungi
Danh pháp hai phần
Lunella jungi
(Lai, 2006)[1]
Danh pháp đồng nghĩa[2]
  • Lunella (Lunella) jungi (Lai, 2006)
  • Turbo jungi Lai, 2006

Lunella jungi là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae, họ ốc xà cừ.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Lai. 2006. Bulletin of Malacology Republic of China Volume: 30 Pages: 37-42. World Register of Marine Species, accessed 20 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ a ă Turbo jungi Lai, 2006. World Register of Marine Species, truy cập 20 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Lunella jungi tại Wikispecies
09308-lunella-jungi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)