User Tools

Site Tools


09316-pyramidae-la-gi

Pyramidae
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Chi (genus) Pyramidae

Pyramidae là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Các loài trong chi Pyramidae gồm có:

  • Pyramidae nodulifera Chemnitz[2]
  1. ^ Pyramidae . World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  2. ^ Pyramidae nodulifera Chemnitz. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
09316-pyramidae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)