User Tools

Site Tools


09317-margarella-subantarctica-la-gi

Margarella subantarctica
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Chi (genus) Margarita
Loài (species) M. subantarctica
Danh pháp hai phần
Margarella subantarctica
(Strebel, 1908)
Danh pháp đồng nghĩa[1]
  • Margarita subantarctica Strebel, 1908

Margarella subantarctica là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ a ă Margarita subantarctica Strebel, 1908. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Margarella subantarctica tại Wikispecies
09317-margarella-subantarctica-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)