User Tools

Site Tools


09318-clanculus-villanus-la-gi

Clanculus villanus
Clanculus villanus 002.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Chi (genus) Clanculus
Loài (species) C. villanus
Danh pháp hai phần
Clanculus villanus
(Philippi R.A., 1846)
Danh pháp đồng nghĩa[1]
  • Monodonta villana Philippi, 1846 (original combination)
  • Trochus villanus (Philippi)

Clanculus villanus là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Hình ảnh
  • 4 Chú thích
  • 5 Tham khảo
  1. ^ a ă Clanculus villanus (Philippi, 1846). World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Clanculus villanus tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Clanculus villanus tại Wikimedia Commons

09318-clanculus-villanus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)