User Tools

Site Tools


09319-leptothyra-verruca-la-gi

Leptothyra verruca
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Chi (genus) Leptothyra
Loài (species) L. verruca
Danh pháp hai phần
Leptothyra verruca
Gould, 1845
Danh pháp đồng nghĩa

Leptothyra costata Pease, W.H., 1869

Leptothyra verruca là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Turbinidae, họ ốc xà cừ. The shells of this species, known in Ni'ihau as kahelelani'ila'ula,[1] are used to make leis.[2]

  1. ^ Linda Paik Moriarty, Ni'ihau shell leis, Leland A. Cook, p.19
  2. ^ “Hawaiian Feathers Products... Feather Leis, hula instruments, Ipu Hekes, feather pelts and more!”. 
  • Dữ liệu liên quan tới Leptothyra verruca tại Wikispecies
  • http://www.manandmollusc.net/Niihau/Leptothyra-verruca.html
09319-leptothyra-verruca-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)