User Tools

Site Tools


09322-ph-ki-t-ch-g-o-la-gi

Phú Kiết là một xã thuộc 6 xã vùng trên của huyện Chợ Gạo, có dòng sông Bảo Định nổi tiếng đi ngang xã Phú Kiết.

Xã Phú Kiết với địa bàn tương đối rộng, dân cư đông, có diện tích tự nhiên là 1154.46 ha. Xã Phú Kiết thuộc huyện Chợ Gạo có điều kiện tự nhiên, xã hội đặc trưng của vùng đồng bằng sông Cửu Long, khí hậu nhiệt đới gió mùa. Vị trí xã nằm ở phía Tây của huyện Chợ Gạo, phía Bắc thành phố Mỹ Tho. Địa bàn xã có đường tỉnh 879 chạy dọc theo sông Bảo Định, với chiều dài hơn 4.5km, chạy qua địa bàn xã theo hướng Đông Bắc – Tây Nam

Theo bản đồ hành chính tỉnh Tiền Giang, xã Phú Kiết thuộc huyện Chợ Gạo, có ranh giới hành chính được xác định như sau:

+ Phía Bắc giáp xã Hoà Tịnh và xã Mỹ Tịnh An;

+ Phía Nam giáp xã Lương Hoà Lạc và xã Thanh Bình;

+ Phía Đông giáp xã Mỹ Tịnh An;

+ Phía Tây giáp xã Thân Cửu Nghĩa.

Xã Phú Kiết có 9 ấp gồm:

  • Ấp Phú Khương A,
  • Ấp Phú Khương B,
  • Ấp Phú Khương C,
  • Ấp Phú Lợi A,
  • Ấp Phú Lợi B,
  • Ấp Phú Lợi C,
  • Ấp Phú Thạnh A,
  • Ấp Phú Thạnh B,
  • Ấp Phú Thạnh C.

Xã Phú Kiết là một trong những cái nôi của cải lương Nam Bộ là quê hương của soạn giả cải lương Trần Hữu Trang, là nơi yên nghỉ của nhà yêu nước Âu Dương Lân.Xã Phú Kiết xưa kia là thôn Phú An thuộc huyện Kiến Hưng, phủ Kiến An, tỉnh Định Tường khi Định Tường mới lọt vào tay Pháp. Ngoài ra tại xã Phú Kiết cũng có mộ của người anh hùng dân tộc Âu Dương Lân và bia kỷ niệm khởi công đào kênh Bảo Định

(1)Thôn Phú An là do ba anh em Võ văn, Võ Duy và Võ Tấn lấy tên theo quê Phú Yên. An chính là Yên.

09322-ph-ki-t-ch-g-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)