User Tools

Site Tools


09326-chi-n-d-ch-an-l-o-la-gi

Trận An Lão là trận đánh lớn của quân và dân Liên khu 5 vào căn cứ An Lão của quân Mỹ ở Bình Định.

Là một trong 4 quận miền núi,cách Quy Nhơn 96 km về phía tây bắc,An Lão là 1 quận trung du của Bình Định,chạy dài trong 1 thung lũng sâu rộng 4 km,dài 22 km,dân cư chủ yếu là người dân tộc Hrê.An Lão là một địa bàn quan trọng của Bình Định và Liên Khu 5.Tuy ở sâu trong vùng rừng núi,nhưng quận lị An Lão án ngữ những đầu mối giao thông quan trọng.Trục lộ 5B (Tỉnh lộ 629) nối liền Quốc lộ 1

Phía QGPMN có trung đoàn 2 bộ binh và tiểu đoàn 409 đặc công QK5, phối hợp với lực lượng du kích địa phương.

Phía QLVNCH có trung đoàn 40 chính quy, lực lượng địa phương quân các đại đội bảo an, hàng chục trung đội phòng vệ dân sự, nhiều súng cối 107 li và nhiều chiến xa M113.

09326-chi-n-d-ch-an-l-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)