User Tools

Site Tools


09327-anatoma-weddelliana-la-gi

Anatoma weddelliana
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Scissurelloidea
Họ (familia) Scissurellidae
Chi (genus) Thieleella
Loài (species) A. weddelliana
Danh pháp hai phần
Anatoma weddelliana
(Zelaya & Geiger, 2007)
Danh pháp đồng nghĩa[1]
  • Thieleella weddelliana Zelaya & Geiger, 2007

Anatoma weddelliana là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Scissurellidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ a ă Thieleella weddelliana Zelaya & Geiger, 2007. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Anatoma weddelliana tại Wikispecies
09327-anatoma-weddelliana-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)