User Tools

Site Tools


09330-margarella-whiteana-la-gi

Margarella whiteana
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Chi (genus) Margarella
Loài (species) M. whiteana
Danh pháp hai phần
Margarella whiteana
Linse, 2002

Margarella whiteana là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Mục lục

  • 1 Phân bố
  • 2 Miêu tả
  • 3 Môi trường sống
  • 4 Chú thích
  • 5 Tham khảo

Độ dài vỏ lớn nhất ghi nhận được là 8.7 mm.[2]

Độ sâu nhỏ nhất ghi nhận được là 3 m.[2] Độ sâu lớn nhất ghi nhận được là 28 m.[2]

  1. ^ Bouchet, P. (2010). Margarella whiteana Linse, 2002. Truy cập through: World Register of Marine Species at http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=197259 on 2011-03-17
  2. ^ a ă â Welch J. J. (2010). "The "Island Rule" and Deep-Sea Gastropods: Re-Examining the Evidence". PLoS ONE 5(1): e8776. doi:10.1371/journal.pone.0008776.
  • Dữ liệu liên quan tới Margarella whiteana tại Wikispecies
09330-margarella-whiteana-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)