User Tools

Site Tools


09332-leucorhynchia-la-gi

Leucorhynchia
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Skeneinae
Chi (genus) Leucorhynchia
Crosse, 1867
Loài điển hình
Leucorhynchia caledonica Crosse, 1867

Leucorhynchia là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Turbinidae.[1]

Các loài trong chi Leucorhynchia gồm có:

  • Leucorhynchia lirata (E.A. Smith, 1871)[2]
  1. ^ Leucorhynchia Crosse, 1867. World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Leucorhynchia lirata (E.A. Smith, 1871). World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
09332-leucorhynchia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)