User Tools

Site Tools


09333-parviturbo-dibellai-la-gi

Parviturbo dibellai
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Skeneinae
Chi (genus) Parviturbo
Loài (species) P. dibellai
Danh pháp hai phần
Parviturbo dibellai
Buzzurro & Cecalupo, 2007

Parviturbo dibellai là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Parviturbo dibellai Buzzurro & Cecalupo, 2007. World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Parviturbo dibellai tại Wikispecies
09333-parviturbo-dibellai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)