User Tools

Site Tools


09334-turbo-laminiferus-la-gi

Turbo laminiferus
Turbo laminiferus 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Turbininae
Chi (genus) Turbo
Loài (species) T. laminiferus
Danh pháp hai phần
Turbo laminiferus
Reeve, 1848
Danh pháp đồng nghĩa[1]

Turbo laminiferus là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Turbinidae.[1]

09334-turbo-laminiferus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)