User Tools

Site Tools


09343-archiminolia-meridiana-la-gi

Archiminolia meridiana
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Solariellidae
Chi (genus) Spectamen
Loài (species) A. meridiana
Danh pháp hai phần
Archiminolia meridiana
(Dell, 1953)
Danh pháp đồng nghĩa
  • Spectamen meridianum Powell, 1976
  • Zeminolia meridiana Dell, 1953

Archiminolia meridiana là một small ốc biển sâu, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Solariellidae.

  • Powell A. W. B., New Zealand Mollusca, William Collins Publishers Ltd, Auckland, New Zealand 1979 ISBN 0-00-216906-1
09343-archiminolia-meridiana-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)