User Tools

Site Tools


09345-margarella-bouvetia-la-gi

Margarella bouvetia
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Chi (genus) Margarella
Loài (species) M. bouvetia
Danh pháp hai phần
Margarella bouvetia
Powell, 1951

Margarella bouvetia là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Margarella bouvetia Powell, 1951. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Margarella bouvetia tại Wikispecies
09345-margarella-bouvetia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)