User Tools

Site Tools


09346-clanculus-simoni-la-gi

Clanculus simoni
Clanculus simoni 001.jpg

Clanculus simoni

Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Chi (genus) Clanculus
Loài (species) C. simoni
Danh pháp hai phần
Clanculus simoni
Poppe, Tagaro & Dekker, 2006[1]

Clanculus simoni là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  • 5 Liên kết ngoài
  1. ^ Poppe, Tagaro & Dekker. 2006. Visaya Supplement: Supplement 2 Pages: 3-228. World Register of Marine Species, accessed ngày 1 tháng 5 năm 2010.
  2. ^ Clanculus simoni Poppe, Tagaro & Dekker, 2006. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.

Phương tiện liên quan tới Clanculus simoni tại Wikimedia Commons

09346-clanculus-simoni-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)