User Tools

Site Tools


09348-leucorhynchia-lirata-la-gi

Leucorhynchia lirata
Leucorhynchia lirata 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Skeneinae
Chi (genus) Leucorhynchia
Loài (species) L. lirata
Danh pháp hai phần
Leucorhynchia lirata
(E.A. Smith, 1871)
Danh pháp đồng nghĩa[1]

Leucorhynchia lirata là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ a ă Leucorhynchia lirata (E.A. Smith, 1871). World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Leucorhynchia lirata tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Leucorhynchia lirata tại Wikimedia Commons

09348-leucorhynchia-lirata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)