User Tools

Site Tools


09349-parviturbo-elegantulus-la-gi

Parviturbo elegantulus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Skeneinae
Chi (genus) Parviturbo
Loài (species) P. elegantulus
Danh pháp hai phần
Parviturbo elegantulus
(Philippi, 1844)
Danh pháp đồng nghĩa
  • Delphinula elegantula Philippi 1844
  • Trochus (Margarita) benoiti Granata-Grillo 1877

Parviturbo elegantulus là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Parviturbo elegantulus (Philippi, 1844). World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Parviturbo elegantulus tại Wikispecies
09349-parviturbo-elegantulus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)