User Tools

Site Tools


09355-stomatia-la-gi

Stomatia
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Phân họ (subfamilia) Stomatellinae
Chi (genus) Stomatia
[1]
Loài điển hình
Stomatia phymotis Helbling, G.S., 1779
Danh pháp đồng nghĩa
  • Stomatia (Stomatia) Helbling, 1779
  • Stomax Montfort, 1810

Stomatia là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Trochidae, họ ốc đụn.[2]

Các loài trong chi Stomatia gồm có:

  • Stomatia duplicata G.B. Sowerby I, 1823[3]
  • Stomatia phymotis (Hebling, 1779)[4]
  • Stomatia splendidula A. Adams, 1855[5]
  1. ^ Stomatia Helbling, 1779. World Register of Marine Species, truy cập ngày 24 tháng 9 năm 2012.
  2. ^ Stomatia . World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  3. ^ Stomatia duplicata G.B. Sowerby I, 1823. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  4. ^ Stomatia phymotis (Hebling, 1779). World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  5. ^ Stomatia splendidula A. Adams, 1855. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
09355-stomatia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)