User Tools

Site Tools


09356-margarella-antarctica-la-gi

Margarella antarctica
Margarella antarctica 002.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Chi (genus) Margarella
Loài (species) M. antarctica
Danh pháp hai phần
Margarella antarctica
(Lamy, 1905) [1]
Danh pháp đồng nghĩa
 • Margarella antarctica Powell, 1951
 • Margarita antarctica Lamy, 1905 (danh pháp gốc)
 • Valvatella antarctica (Lamy, 1905)

Margarella antarctica là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[2]

Mục lục

 • 1 Phân bố
 • 2 Miêu tả
 • 3 Môi trường sống
 • 4 Hình ảnh
 • 5 Chú thích
 • 6 Tham khảo

Độ dài vỏ lớn nhất ghi nhận được là 12.5 mm.[3]

Độ sâu nhỏ nhất ghi nhận được là 0 m.[3] Độ sâu lớn nhất ghi nhận được là 24 m.[3]

 1. ^ Charcot, Lamy et. al. (1906), Expédition antarctique française (1903-1905) fasc. 3 (1906)
 2. ^ Margarella antarctica (Lamy, 1905). World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
 3. ^ a ă â Welch J. J. (2010). "The "Island Rule" and Deep-Sea Gastropods: Re-Examining the Evidence". PLoS ONE 5(1): e8776. doi:10.1371/journal.pone.0008776.
 • Dữ liệu liên quan tới Margarella antarctica tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Margarella antarctica tại Wikimedia Commons

09356-margarella-antarctica-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)