User Tools

Site Tools


09357-clanculus-scotti-la-gi

Clanculus scotti
Clanculus scotti 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Chi (genus) Clanculus
Loài (species) C. scotti
Danh pháp hai phần
Clanculus scotti
Poppe, Tagaro & Dekker, 2006[1]

Clanculus scotti là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Hình ảnh
  • 4 Chú thích
  • 5 Tham khảo
  1. ^ Poppe, Tagaro & Dekker. 2006. Visaya Supplement: Supplement 2 Pages: 3-228. World Register of Marine Species, accessed ngày 1 tháng 5 năm 2010.
  2. ^ Clanculus scotti Poppe, Tagaro & Dekker, 2006. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Clanculus scotti tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Clanculus scotti tại Wikimedia Commons

09357-clanculus-scotti-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)