User Tools

Site Tools


09370-stomatolina-la-gi

Stomatolina
Stomatolina angulata 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Phân họ (subfamilia) Stomatellinae
Chi (genus) Stomatolina
Loài điển hình
Stomatella rufescens Gray, 1847

Stomatolina là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Các loài trong chi Stomatolina gồm có:

  • Stomatolina danblumi Singer & Mienis, 1999[2]
  1. ^ Stomatolina . World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  2. ^ Stomatolina danblumi Singer & Mienis, 1999. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
09370-stomatolina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)