User Tools

Site Tools


09371-iheyaspira-lequios-la-gi

Iheyaspira lequios
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Chi (genus) Iheyaspira
Loài (species) I. lequios
Danh pháp hai phần
Iheyaspira lequios
Okutani, Sasaki & Tsuchida, 2000 [1]

Iheyaspira lequios là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Okutani, Sasaki & Tsuchida (2000). The Venus 59 (4): 267-275. World Register of Marine Species, accessed ngày 1 tháng 5 năm 2010.
  2. ^ Iheyaspira lequios Okutani, Sasaki & Tsuchida, 2000. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Iheyaspira lequios tại Wikispecies
09371-iheyaspira-lequios-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)