User Tools

Site Tools


09373-lissomphalia-bithynoides-la-gi

Lissomphalia bithynoides
Lissomphalia bithynoides 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Skeneinae
Chi (genus) Lissomphalia
Loài (species) L. bithynoides
Danh pháp hai phần
Lissomphalia bithynoides
(Monterosato, 1880) [1]
Danh pháp đồng nghĩa
  • Anekes sabellii Bogi & Nofroni 1989
  • Cyclostrema bithynoides Monterosato 1880
  • Lissospira bithynoides (Jeffreys, 1883)

Lissomphalia bithynoides là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Monterosato T. A. (di), 1880b: Conchiglie della zona degli abissi; Bullettino della Società Malacologica Italiana, Pisa 6: 50-82
  2. ^ Lissomphalia bithynoides (Monterosato, 1880). World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Lissomphalia bithynoides tại Wikispecies
09373-lissomphalia-bithynoides-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)