User Tools

Site Tools


09380-seguenzia-antarctica-la-gi

Seguenzia antarctica
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Seguenzioidea
Họ (familia) Seguenziidae
Chi (genus) Seguenzia
Loài (species) S. antarctica
Danh pháp hai phần
Seguenzia antarctica
Thiele, 1925[1]

Seguenzia antarctica là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Seguenziidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  • 5 Liên kết ngoài
  1. ^ 1925. Gastropoden der Deutschen Tiefsee-Expedition. In:. Wissenschaftliche Ergebnisse der Deutschen Tiefsee-Expedition II. Teil, vol. 17, No. 2, Gutstav Fischer, Berlin.
  2. ^ Seguenzia antarctica Thiele, 1925. World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 4 năm 2010.
09380-seguenzia-antarctica-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)