User Tools

Site Tools


09382-infundibulops-cariniferus-la-gi

Trochus cariniferus
Trochus cariniferus 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Chi (genus) Infundibulops
Loài (species) T. cariniferus
Danh pháp hai phần
Trochus cariniferus
(Beck in Reeve, 1842)[1]
Danh pháp đồng nghĩa[2]

Trochus cariniferus là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[2]

Phương tiện liên quan tới Trochus cariniferus tại Wikimedia Commons

09382-infundibulops-cariniferus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)