User Tools

Site Tools


09384-astralium-tentorium-la-gi

Astralium tentorium
Astralium tentorium 002.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Turbininae
Chi (genus) Astralium
Loài (species) A. tentorium
Danh pháp hai phần
Astralium tentorium
(Thiele, 1930)
Danh pháp đồng nghĩa

Astraea tentorium Thiele, 1930

Astralium tentorium là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae, họ ốc xà cừ.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Hình ảnh
  • 4 Chú thích
  • 5 Tham khảo
  1. ^ Astralium tentorium (Thiele, 1930). World Register of Marine Species, truy cập 20 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Astralium tentorium tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Astralium tentorium tại Wikimedia Commons

09384-astralium-tentorium-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)