User Tools

Site Tools


09386-parviturbo-insularis-la-gi

Parviturbo insularis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Skeneinae
Chi (genus) Parviturbo
Loài (species) P. insularis
Danh pháp hai phần
Parviturbo insularis
Rolán, 1988

Parviturbo insularis là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Parviturbo insularis Rolán, 1988. World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Parviturbo insularis tại Wikispecies
09386-parviturbo-insularis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)