User Tools

Site Tools


09387-turbo-militaris-la-gi

Turbo militaris
Turbo militaris 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Turbininae
Chi (genus) Turbo
Phân chi (subgenus) Lunatica
Loài (species) T. militaris
Danh pháp hai phần
Turbo militaris
Reeve, 1848
Danh pháp đồng nghĩa[1]
  • Turbo (Dinassovica) militaris Reeve, 1848
  • Turbo (Lunatica) militaris Reeve, 1848

Turbo (Lunatica) militaris là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Turbinidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  • 5 Liên kết ngoài
  1. ^ a ă Turbo militaris Reeve, 1848. World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 10 năm 2010.
  • Williams, S.T. (2007). Origins and diversification of Indo-West Pacific marine fauna: evolutionary history and biogeography of turban shells (Gastropoda, Turbinidae). Biological Journal of the Linnean Society, 2007, 92, 573–592.

Phương tiện liên quan tới Turbo militaris tại Wikimedia Commons

09387-turbo-militaris-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)