User Tools

Site Tools


09393-synaptocochlea-la-gi

Synaptocochlea
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Phân họ (subfamilia) Stomatellinae
Chi (genus) Synaptocochlea
Pilsbry, 1890[1]
Loài điển hình
Stomatella montrouzieri Pilsbry, 1890
Danh pháp đồng nghĩa

Stomatella (Synaptocochlea) Pilsbry, 1890

Synaptocochlea là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Trochidae, họ ốc đụn.[2]

Các loài trong chi Synaptocochlea gồm có:

  • Synaptocochlea belmonti Simone, 2009[3]
  • Synaptocochlea picta (d’Orbigny, 1847)[4]
  1. ^ Pilsbry H. A. (1890). In: Tryon G. W. & Pilsbry H. A. Manual of Conchology 12: 6.
  2. ^ Synaptocochlea Pilsbry, 1890. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  3. ^ Synaptocochlea belmonti Simone, 2009. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  4. ^ Synaptocochlea picta (d’Orbigny, 1847). World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
09393-synaptocochlea-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)