User Tools

Site Tools


09394-clanculus-rarus-la-gi

Clanculus rarus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Chi (genus) Clanculus
Loài (species) C. rarus
Danh pháp hai phần
Clanculus rarus
(Dufo, 1840) [1]
Danh pháp đồng nghĩa
  • Trochus flosculus Fischer, 1880
  • Trochus rarus, Dufo, 1840

Clanculus rarus là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Dufo, Ann. des. Sc. Nat. 2e. Ser. xiv, 1840, p. 188
  2. ^ Clanculus rarus (Dufo, 1840). World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Clanculus rarus tại Wikispecies
09394-clanculus-rarus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)