User Tools

Site Tools


09397-turbo-petholatus-la-gi

Turbo petholatus
AC. Huis plus afsluitschijfjes Mata Biak Ned. Nieuw Guinea 1961-62.JPG

Turbo petholatus

Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Turbininae
Chi (genus) Turbo
Phân chi (subgenus) Turbo (subgenus)
Loài (species) T. petholatus
Danh pháp hai phần
Turbo petholatus
Linnaeus, 1758
Danh pháp đồng nghĩa[1]

Turbo petholatus là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Turbinidae.[1]

09397-turbo-petholatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)