User Tools

Site Tools


09407-cantharidus-capillaceus-la-gi

Cantharidus capillaceus
Cantharidus capillaceus 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Phân họ (subfamilia) Monodontinae
Chi (genus) Cantharidus
Loài (species) C. capillaceus
Danh pháp hai phần
Cantharidus capillaceus
(Philippi, 1848)
Danh pháp đồng nghĩa

Cantharidus capillaceus là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Trochidae, họ ốc đụn.

  • C. capillaceus capillaceus
  • C. capillaceus coruscans (Hedley, 1916)

Phương tiện liên quan tới Cantharidus capillaceus tại Wikimedia Commons

09407-cantharidus-capillaceus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)