User Tools

Site Tools


09408-turcicula-la-gi

Turcicula
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Phân họ (subfamilia) Calliotropidae
Chi (genus) Turcicula
Dall, 1881

Turcicula là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Turcicula has become a synonym of Lischkeia P. Fischer, 1879 [2]

Các loài trong chi Turcicula gồm có:

  • Turcicula alicei (Dautzenberg & H. Fischer, 1896)[3]
  • Turcicula miranda (Locard, 1898)[4]
Species brought into synonymy
  • Turcicula imperialis (Dall, 1881): synonym of Lischkeia imperialis (Dall, 1881)
  1. ^ Turcicula Dall, 1881. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  2. ^ “WoRMS”. Truy cập 6 tháng 11 năm 2015. 
  3. ^ Turcicula alicei (Dautzenberg & H. Fischer, 1896). World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  4. ^ Turcicula miranda (Locard, 1898). World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
09408-turcicula-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)