User Tools

Site Tools


09409-bellastraea-la-gi

Bellastraea
Bellastraea kesteveni 003.jpg

Bellastraea kesteveni

Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Turbininae
Chi (genus) Bellastraea
Iredale, 1924
Loài điển hình
Bellastraea kesteveni Iredale, 1924
Danh pháp đồng nghĩa[1]

Micrastraea Cotton, 1939

Bellastraea là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Turbinidae, họ ốc xà cừ.[1]

Các loài trong chi Bellastraea gồm có:

  • Bellastraea aurea (Jonas, 1844)[2]
  • Bellastraea kesteveni (Iredale, 1924)[3]
  • Bellastraea rutidoloma (Tate, 1893)[4]
  1. ^ a ă Bellastraea Iredale, 1924. World Register of Marine Species, truy cập 20 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Bellastraea aurea (Jonas, 1844). World Register of Marine Species, truy cập 20 tháng 4 năm 2010.
  3. ^ Bellastraea kesteveni (Iredale, 1924). World Register of Marine Species, truy cập 20 tháng 4 năm 2010.
  4. ^ Bellastraea rutidoloma (Tate, 1893). World Register of Marine Species, truy cập 20 tháng 4 năm 2010.
09409-bellastraea-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)