User Tools

Site Tools


09411-parviturbo-rolani-la-gi

Parviturbo rolani
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Skeneinae
Chi (genus) Parviturbo
Loài (species) P. rolani
Danh pháp hai phần
Parviturbo rolani
Engl, 2001

Parviturbo rolani là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Parviturbo rolani Engl, 2001. World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Parviturbo rolani tại Wikispecies
09411-parviturbo-rolani-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)