User Tools

Site Tools


09420-umbonella-la-gi

Umbonella
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Phân họ (subfamilia) unplaced
Chi (genus) Umbonella
A. Adams, 1863

Umbonella là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Các loài trong chi Umbonella gồm có:

  • Umbonella sismondae (Issel, 1869)[2]
  1. ^ Umbonella . World Register of Marine Species, truy cập 8 tháng 9 năm 2010.
  2. ^ Umbonella sismondae (Issel, 1869). World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
09420-umbonella-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)