User Tools

Site Tools


09421-lissotesta-similis-la-gi

Lissotesta similis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Chi (genus) Lissotesta
Loài (species) L. similis
Danh pháp hai phần
Lissotesta similis
(Thiele, 1912)
Danh pháp đồng nghĩa[1]
  • Submargarita similis Thiele, 1912 (original combination)
  • Intortia homocostata Egorova, 1972

Lissotesta similis là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ a ă Intortia homocostata Egorova, 1972. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Lissotesta similis tại Wikispecies
09421-lissotesta-similis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)