User Tools

Site Tools


09422-clanculus-pini-la-gi

Clanculus pini
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Chi (genus) Clanculus
Loài (species) C. pini
Danh pháp hai phần
Clanculus pini
Rubio & Rolan, 2002[1]

Clanculus pini là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Rubio & Rolan. 2002. Revision of the genus Clanculus (Gastropoda: Trochidae) in the eastern Atlantic Editore Evolver srl, Rome: 1-77. World Register of Marine Species, accessed ngày 1 tháng 5 năm 2010.
  2. ^ Clanculus pini Rubio & Rolan, 2002. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Clanculus pini tại Wikispecies
09422-clanculus-pini-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)