User Tools

Site Tools


09423-haplocochlias-turbinus-la-gi

Haplocochlias turbinus
Haplochochlias turbinus 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Skeneinae
Chi (genus) Haplocochlias
Loài (species) H. turbinus
Danh pháp hai phần
Haplocochlias turbinus
(Dall, 1889)
Danh pháp đồng nghĩa[1]
  • Cyclostrema turbinum Dall, 1889 (original combination)
  • Parviturbo turbinus (Dall, 1889)

Haplocochlias turbinus là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ a ă Parviturbo turbinus (Dall, 1889). World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Haplocochlias turbinus tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Haplocochlias turbinus tại Wikimedia Commons

09423-haplocochlias-turbinus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)