User Tools

Site Tools


09424-turbo-pustulatus-la-gi

Turbo pustulatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Turbininae
Chi (genus) Turbo
Loài (species) T. pustulatus
Danh pháp hai phần
Turbo pustulatus
Brocchi, 1821
Danh pháp đồng nghĩa
  • Homalopoma pustulatum (Brocchi, 1821)
  • Turbo (Turbo) pustulatus Helbling, G.S., 1779

Turbo pustulatus là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae, họ ốc xà cừ.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Turbo pustulatus Brocchi, 1819. World Register of Marine Species, truy cập 20 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Turbo pustulatus tại Wikispecies
09424-turbo-pustulatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)