User Tools

Site Tools


09427-t-n-th-nh-g-c-ng-ng-la-gi

Tân Thành là một xã thuộc huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Phía đông giáp biển, Phía Tây giáp Long An, Phía Bắc giáp Cần Giờ, Phía Nam giáp Bến Tre,

Liên hệ Trần Ngọc Long [email protected]

Có 11 Ấp: Ấp Chợ, Láng, Kinh Mới, Kinh Ngang, Bà Canh, Kinh Giữa, Vàm Kinh, Tân Phú, Cầu Muống, Cây Bàng, Đèn Đỏ.

Thủy hải sản: Nghêu, Tôm, Sam, Ốc Nông nghiệp: Lúa, Sơri, Dưa Hấu, Gừng, Ớt, Mãng Cầu

  • Quyết định số 77-CP[1] ngày 26 tháng 03 năm 1977 của Hội đồng Chính phủ chuyển thị xã Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang thành thị trấn Gò Công, xã Tân Thành thuộc huyện Gò Công.
  • Quyết định số 155-CP[2] ngày 13 tháng 04 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ chia huyện Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang thành huyện Gò Công Đông và huyện Gò Công Tây. Xã Tân Thành thuộc huyện Gò Công Đông.
09427-t-n-th-nh-g-c-ng-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)