User Tools

Site Tools


09432-liotia-microgrammata-la-gi

Liotia microgrammata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Liotiidae
Chi (genus) Liotia
Loài (species) L. microgrammata
Danh pháp hai phần
Liotia microgrammata
Dall, 1927 [1]

Liotia microgrammata là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Liotiidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Dall, W. H. 1927. Diagnoses of undescribed new species of mollusks in the collection of the United States National Museum. Proceedings of the United States National Museum 70(2668): 1-11.
  2. ^ Liotia microgrammata Dall, 1927. World Register of Marine Species, truy cập 20 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Liotia microgrammata tại Wikispecies
09432-liotia-microgrammata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)