User Tools

Site Tools


09434-guttula-galatheae-la-gi

Guttula galatheae
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Seguenzioidea
Họ (familia) Seguenziidae
Chi (genus) Guttula
Loài (species) G. galatheae
Danh pháp hai phần
Guttula galatheae
Knudsen, 1964

Guttula galatheae là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Seguenziidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  • 5 Liên kết ngoài
  1. ^ Guttula galatheae Knudsen, 1964. World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 4 năm 2010.
09434-guttula-galatheae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)