User Tools

Site Tools


09435-vanitrochus-la-gi

Vanitrochus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Phân họ (subfamilia) Umboniinae
Chi (genus) Vanitrochus
Iredale, 1929
Loài điển hình
Solariella tragema Melvill & Standen, 1896
Danh pháp đồng nghĩa

Minolia (Conotrochus) Pilsbry, 1889

Vanitrochus là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Các loài trong chi Vanitrochus gồm có:

  • Vanitrochus geertsi Poppe, Tagaro & Dekker, 2006[2]
  1. ^ Vanitrochus . World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  2. ^ Vanitrochus geertsi Poppe, Tagaro & Dekker, 2006. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
09435-vanitrochus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)